Zakaj voliti Listo za razvoj Vrhnike in podeželja?

Ker bomo v sodelovanju z vami pripravili in izvajali dolgoročno in uresničljivo strategijo razvoja občine ter še naprej stremeli k celovitem dolgoročnem in razvojno usmerjenem prostorskem načrtu občine Vrhnike.

  • Ker bomo z občino in njenim premoženjem še naprej upravljali učinkovito in gospodarno.
  • Ker bomo še naprej zagotavljali enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti v občini, ob tem pa bodo imela prednost območja s podhranjeno komunalno infrastrukturo.
  • Ker bomo podpirali projekte širšega občinskega pomena, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja in bivanja vseh občanov ter jih izvajali zakonito, pregledno, gospodarno in učinkovito.
  • Ker bomo podpirali okolju prijazne gospodarske panoge, še posebej pa bomo podpirali razvoj turistične infrastrukture, kmetijstva z dopolnilno dejavnostjo in obrti. Turizem bo v naši občini ena vodilnih gospodarskih panog.
  • Ker bomo še naprej delali v smeri večje prepoznavnostiVrhnike, tako z novimi turističnimi prireditvami, tematskimi kolesarskimi ali peš potmi, kot tudi s ponudbo vrhniške hrane z oznako “Odlično je! Vrhniško je!”
  • Ker bomo posebno skrb posvečali oblikovanju naravnih parkov, kot so Močilnik-Retovje, Trojica-Tičica in Bela-Lintvern, z dolgoročnim prostorskim načrtovanjem pa trajno zagotovili zelene površine ter površine za šport in turizem.
  • Ker bomo v sodelovanju z državnimi organi vzdrževali dober in stalen nadzor nad okolju nevarnimi dejavnostmi na Vrhniki ter sprejeli ukrepe, kot so ekološka taksa in vlaganje podjetij v vrhniška zelena pljuča.
  • Ker bomo na področju zdravstva zagotovili ne le vlaganja v zidove, ampak predvsem v zagotovitev manjkajočih zdravstvenih storitev.
  • Ker dosegamo merljive rezultate, ki jih lahko spremljate.

Ker bomo Vrhničani skupaj razvili občino, v kateri bomo imeli vsi priložnost za lokalno ugodje in globalen uspeh!

Zato stopimo skupaj, popeljimo našo Vrhniko v korak s časom in jo skupaj naredimo
še boljšo za vse Vrhničane.

Za Vrhniko – z nami, za vas!

Vaša Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

Ta vnos je bil objavljen v Novičke. Zaznamek za trajno povezavo.