Naknadne volitve v KS Verd – pogled v vzvratno ogledalo

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani Krajevne skupnosti Verd!
Kot vam je znano, imamo v Krajevni skupnosti Verd, ki je največja krajevna skupnost v občini Vrhnika in ki zajema Verd, Mirke in Bistro, to nedeljo naknadne volitev članov sveta Krajevne skupnosti Verd.
Eden od naših članov in občinski svetnik občine Vrhnika, Tomaž, je bil predsednik sveta Krajevne skupnosti Verd tri zaporedne mandate in iz njegove zainteresiranosti urediti stvari ne le v Krajevni skupnosti Verd, ampak v celotni občini, na bolje, se je leta 2014 porodila ideja o oblikovanju Liste za razvoj Vrhnike in podeželja, takrat še Liste za razvoj vrhniškega podeželja.
V krajevni skupnosti Verd je bilo tako v zadnjih 12 letih narejeno ne veliko, ampak ogromno. Žal smo na spletnih portalih občine Vrhnika priča pisanjem nekaterih kandidatov za člane sveta Krajevne skupnosti Verd, ki skušajo, očitno s ciljem lastne promocije, teh zadnjih 12 let prikazati kot  popolnoma neplodne in nepruktivne, kot da je v vsem tem času Krajevna skupnosti Verd pod vodstvom Tomaža, ki mimo grede ni kandidat na teh nadomestnih volitvah članov sveta Krajevne skupnosti Verd, krajevna skupnost hibernirala. Zato se nam zdi prav, da vam to, kaj je bilo v tem obdobju v resnici narejenega, pove Tomaž kar sam. In če tega še niste uspeli narediti na spletnem portalu “Moja občina – Vrhnika”, lahko to sedaj storite tukaj.
In ker je bilo narejenega, kot že rečeno, ogromno, je tudi pojasnilo o tem daljše. In naj vam ne bo žal temu nameniti nekaj svojega časa. Ne bo vam žal!
V nedeljo pa vam želimo pravilno ter modro izbiro in mirno roko,
vaša Lista za razvoj Vrhnike in podeželja 
Objavljeno v Novičke | Pusti Komentar

Vesel in blagoslovljen Božič ter srečno v letu 2023!

435DB79C-E145-4E7A-9626-FADEC199BAC0

Objavljeno v Novičke | Pusti Komentar

HVALA VAM!

Drage Vrhničanke, cenjeni Vrhničani!

Letošnje lokalne volitve so mimo in skupaj smo se odločili, kakšno vodstvo naše občine si še naprej želimo.

Imamo župana in pestro sestavo Občinskega sveta, katerega del je po Vaši zaslugi še naprej tudi Lista za razvoj Vrhnike in podeželja. Sicer nismo dosegli rezultata, ki smo si ga želeli, pa vendar ste nam dali možnost še naprej soustvarjati Vrhniko tako, kot si jo vsi želimo.

Zato se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam na volitvah namenili svoj glas in zaupanje, ki ga globoko cenimo in spoštujemo. Hvala tudi vsem, ki ste svoj glas namenili drugim listam in političnim strankam in ste šli na volitve. Kajti volitve so, kot smo lahko v letošnjem super volilnem letu že večkrat slišali, pravi praznik demokracije.

Še enkrat hvala vam ter bodite lepo in dobro,

Vaša Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

Objavljeno v Novičke | Pusti Komentar

Spoštovane Vrhničanke, cenjeni Vrhničani!

V nedeljo, 20. novembra, so pred nami lokalne volitve, ko bomo imeli možnost izbirati, komu zaupati vodenje naše občine naslednja 4 leta.

Tudi tokrat bo izbira pestra, tako za volitve župana, kot tudi za člane Občinskega sveta občine Vrhnika.

Nekatera imena kandidatov, list in političnih strank so nova, nekatera pa vam že dobro znana. Med slednjimi je edina Lista za razvoj Vrhnike in podeželja, ki se po osmih letih na tokratne lokalne volitve podaja že tretjič.

Naš najnovejši video s sporočilom za Vas si lahko ogledate v naši galeriji.

Veseli bomo vašega vnovičnega zaupanja, zato na glasovnici obkrožite številko 7, obkrožite Listo za razvoj Vrhnike in podeželja in to ne glede na to, v kateri volilni enoti ste doma in na katerem volišču boste volili.

Vsekakor pa se volitev udeležite in izberite

Za Vrhniko – z nami, za vas!

Vaša Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

 

Objavljeno v Novičke | Pusti Komentar

MOČILNIK – POGLEDI LISTE ZA RAZVOJ VRHNIKE IN PODEŽELJA ZA NJEGOVO REVITALIZACIJO

Območje Močilnika je brez dvoma ključnega pomena za razvoj turizma na Vrhniki, še zlasti zato, ker v zadnjem obdobju namenjamo znatna sredstva v njegov razvoj (Kulturni center, Cankarjev dom, objekt Stara pošta idr.), ki pa ne bodo imela ustreznega učinka, v kolikor vsega tega ne povežemo v celovito turistično ponudbo.

Cilj: – zagotoviti turistu, gostu in obiskovalcu prijazno okolje in povečanje turističnega obiska;

Namen: – restavracija višjega kakovostnega razreda s krajevnimi značilnimi jedmi, dnevni bar, kavarna s slaščičarno z vrhniško kavo in sladicami, urejen park s paviljonom, plesišče, koncerti, pikniki v okviru krajevnega parka;

Nosilci: – Občina, ZIC, najemniki nepremičnin ali koncesionarji dopolnilnih dejavnosti, javno zasebno partnerstvo;

Sredstva: – le za nakup, ki so zagotovljena v občinskem proračunu;

Za adaptacijo in vzdrževanje sredstva zagotovijo najemniki oziroma nosilci novih dejavnosti.

Objekt v Močilniku se tudi sicer lepo dopolnjuje oziroma se vklaplja v strategijo razvoja turizma na Vrhniki, saj so za urejanje širšega območja v strategiji predvidena znatna sredstva.

V primeru, da se celoten objekt s pripadajočimi zemljišči odda strateškemu partnerju v najem ali pa bo objekt z zemljišči v javno-zasebnem partnerstvu, sredstva, namenjena njegovi adaptaciji in vzdrževanju ne bodo potrebna. V primeru oddaje objekta in pripadajočih zemljišč v najem pa nas poslovni načrt strateškega partnerja ne zanima (razen, da je usklajen s prostorskimi zahtevami in javnim interesom), saj ne bo imel ali vsaj ne bi smel imeti finančnih posledic za občinski proračun.

V tem primeru je pomembno predvsem to, da bo partner spoštoval najemno pogodbo, v primeru javno-zasebnega partnerstva pa bo to urejala pogodba o javno-zasebnem partnerstvu.

Strategija in operacionalizacija območja Močilnik – Retovje.

Na Močilnik moramo gledati širše, sam objekt pa je le delček v celotnem mozaiku. V Strategiji razvoja turizma v Občini Vrhnika je zapisano precej aktivnosti, ki so vezane na območje Močilnik–Retovje, od ureditve in označevanja poti, turističnih informacijskih tabel in plezališča do povezovalne ceste in pločnika od Kulturnega centra na Vrhniki. Pod to točko si predstavljamo naslednje aktivnosti:

 1. V prostorskih aktih se območje izvirov Ljubljanice, vpisanih v seznam naravne kulturne dediščine državnega pomena, opredeli kot območje posebnega družbenega interesa in razglasi za krajinski, krajevni ali občinski park, ali karkoli nam pozitivna zakonodaja že omogoča (v nadaljevanju: Park). Območje obsega vse izvire Ljubljanice v Retovju in Močilniku, se pravi od izvira Pod orehom, do izvira Malega Močilnika, zatrepne doline Močilnik, Matjaževke in Retovja, zgradbe v Močilniku s parkiriščem in parkom (celotno območje krožne poti, primerno veliko zaledje nad zatrepni dolinami, dodajo pa se tudi nekatere udornice (neposredno nad Retovjem so vsaj tri) in spomenikom na Drči;
 2. ZIC pripravi podroben opis možnih dejavnosti v Parku – restavracija, kavarna, slaščičarna, dnevni bar, prenočišča, privez za čolne, kajak-kanu, muzejsko-arheološka dejavnost (izviri Ljubljanice, kraški rob, endemne vrste školjk in polžkov, krasoslovci, Cankar, legende o Argonavtih, spominska soba Florisa Oblaka, itd), otroški tematski park, turistični informacijski center in tematske turistične prireditve, »kraška« učna pot, prostor za srečanja na prostem (pikniki, »promenadni« koncerti, plesi – tudi gasilske veselice), trim steza. Sam objekt v sedanjem obsegu je premajhen, da bi nadomestil idejo Doživljajskega razstavišča Ljubljanice, bi pa bil idealen za nek normalen obseg predstavitve Ljubljanice in njenih izvirov, arheoloških najdb (replik) z Vrhniškega območja, raziskovanju Krasa ipd;
 • Občina je nad delom, ki je bil v lasti TD Blagajana, že pridobila lastništvo, se pa vseeno sooča s problemom upravljana z nepremičninami, v katerih se sicer opravlja donosna dejavnost na turistično idealnih lokacijah in je za svoje delovanje vsaj deloma še vedno odvisno od občinskega proračuna;
 • Ko so izpolnjene prve tri točke občina:
  • bodisi z razpisom (tudi mednarodnim) išče strateškega partnerja oziroma partnerje za različne in točno določene dejavnosti, ki se lahko izvajajo posamično ali kot celota, in to ne le za obstoječi objekt v Močilniku, ampak za celotno območje Parka. Pred razpisom je treba temeljito razmisliti o kriterijih za izbor najbolj ustreznega ponudnika, kot tudi o tem, kako pri tem ravnati z objektom (oddaja v dolgoročni najem s temeljito prenovo objekta s strani najemnika, prodaja objekta za točno določeno namembnost, javno-zasebno partnerstvo in drugo);
  • bodisi obnovi objekt v Močilniku v skladu s strategijo razvoja turizma in ga v celoti ali deloma nameni za gostinsko-prenočitveno dejavnost (oddaja v najem), del pa zadrži za potrebe izvajanja lastne turistične dejavnosti (muzej, TIC, in podobno). Stroški, povezani z adaptacijo in vzdrževanjem objekta in z morebitnimi novimi zaposlenimi, se pojavijo le v tem zadnjem primeru, zagotovo pa še ne bodo nastajali v tekočem proračunskem obdobju. Druge dejavnosti v Parku, ki niso zajete v samem objektu, občina razpisuje in oddaja v koncesijo po delih.

Odločitev o namembnosti Parka in poslovna razmerja:

 • V primeru, da se objekti in vzporedne dejavnosti oddajo v najem ali koncesijo, se ne predvideva novih zaposlitev ali zagotavljanje sredstev iz občinskega proračuna;
 • V primeru, da del prostorov v uporabi zadrži Občina ali ZIC kot zavod v lasti občine, zagotavlja sredstva za stroške adaptacije, vzdrževanja in morebitno novih zaposlenih uporabnik teh prostorov;
 • V primeru javno-zasebnega partnerstva se s pogodbo določi, da je strošek adaptacije vložek zasebnega partnerja, stroški vzdrževanja in zaposlenih pa se delijo skladno z  lastniškim deležem, temu primerno pa se deli tudi dobiček od izvajanja profitne dejavnosti;
 • V primeru, do bo odločitev Občine oziroma občinskih svetnikov drugačna, kot na primer, da se objekti namenijo za delovanje kakšnega občinskega zavoda, pa seveda nastanejo stroški, tako adaptacije, kot tudi vzdrževanja in zaposlenih.

Zadnja možnostjo je morda še najmanj primerna, še najboljša pa je možnost javno-zasebnega partnerstva, saj s tem trajno zagotavljamo, da se bo na tem območju odvijala dejavnost, zapisana v občinskih strateških dokumentih.

Drugačni scenariji.

V kolikor Občina ne uspe z nakupom pripadajočih zemljišč, mora občina te lastnike:

 • opozoriti na dejstvo, da je z nakupom prišla do lastništva celotne stavbe z njej pripadajočimi zemljišči;
 • da bo v bližnji prihodnosti v občinskih prostorskih aktih določeno območje posebnega družbenega pomena (Park) z obveznimi in sprejemljivimi dejavnostmi ter z možnostjo odvzema pridobitve, pa tudi odvzema »licence« za opravljane kakršne koli druge dejavnosti v Parku.

Menimo, da se je treba zavedati enkratne priložnosti, ki se nam ponuja v primeru, da pridemo do lastništva okoliških zemljišč v Močilniku. Pravijo, da priložnost zamujena, ne vrne se nobena.

Močilnik ni pomemben le za turiste, goste in obiskovalce, ampak tudi za Vrhničane. Res so se časi spremenil in bomo težko dosegli staro slavo, ko se je v Močilniku za konec tedna zabavalo in ob zvokih žive glasbe uživalo preko 500 ljudi, ko so ob nedeljah odmevali zvoki vrhniške godbe na pihala ali je na veselicah pred tisoči gostov odmevala domača glasba. Nedvomno pa so to dejstva,  zaradi katerih se je vredno potruditi v to smer.

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

Objavljeno v Novičke | Pusti Komentar

Vztrajni zmagujejo

Kot vam je že dobro znano, segajo začetki Liste za razvoj Vrhnike in podeželja še v leto leta 2014, ko smo, takrat še Listo za razvoj vrhniškega podeželja, prvič nastopili na lokalnih volitvah in glede na to, da smo z listo osmih zgolj kandidatov in brez kakršne koli volilne matematike nastopili le v 2. volilni enoti, z vstopom v Občinski svet občine Vrhnika dosegli zadovoljiv uspeh.

Temu so sledila 4 leta trdega dela in rasti in leta 2018 smo z izjemno kakovostnim programom in polnima listama kandidatov za člane Občinskega sveta v obeh volilnih enotah izmed vseh list in političnih strank dosegli najboljši rezultat, ki nam je dal nov zagon in pripomogel k temu, da smo z neprecenljivimi znanji in izkušnjami
slehernega posameznika veliko vsebin iz našega programa tudi uspešno izvedli, kar se kaže v rezultatih, ki jih lahko spremljate.

Sicer nam tak rezultat ni uspel z našim kandidatom za župana, vendar zaupamo volji občank in občanov občine Vrhnika, zato nam je volilni rezultat za člane Občinskega sveta dal še toliko večji zagon.

In tudi letos smo tukaj z vami, ko se že tretjič podajamo na volitve za člane Občinskega sveta občine Vrhnika, saj vam želimo ponovno pokazati, da lahko skupaj z vami naredimo še veliko več.

Od leta 2014 do danes se je v lokalnem političnem prostoru in v sami sestavi Občinskega sveta občine Vrhnika zgodilo marsikaj. Nekatere liste in politične stranke so vanj na novo vstopale, kar nekaj njih pa je po drugi strani iz tega prostora izstopilo, kar seveda ni nič narobe, saj tako pač to je v tem življenju. Kot pravijo: »Edina stalnica v življenju so spremembe«.

Ponosni smo na to, da smo se od vseh list od leta 2014 pa do danes edini obdržali taki, kot smo bili v samem začetku. Res je, da nas morda ni toliko, kot leta 2018, pa vendar smo tukaj.

Ponosni smo tudi na to, da smo uspeli ves ta čas obdržati pokončno držo in temeljne vrednote, ki so tudi osnovno vodilo našega programa, to je povezovanje ljudi s pravimi, prijaznimi in izvedljivimi projekti v dobrobit vseh občanov naše občine.

In kot pravijo uvodne besede naših programskih usmeritev, ki smo si jih izposodili pri Albertu Einsteinu: »Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati«.

Zato spoštovane Vrhničanke, cenjeni Vrhničani! Gremo naprej?

Za Vrhniko – z nami, za vas!

Vaša Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

 

Objavljeno v Novičke | Pusti Komentar

TO smo MI

Osem let smo že z vami.

Osem let rasti in truda za to, da nam bo vsem bolje.

Ja, še vedno smo tukaj, še vedno se trudimo in rastemo. Za Vrhniko, z vami in za vas.

Screenshot 2022-11-02 at 20.37.24

Za Vrhniko, z nami, za vas!

Vaša Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

Objavljeno v Novičke | Pusti Komentar

Zakaj voliti Listo za razvoj Vrhnike in podeželja?

Ker bomo v sodelovanju z vami pripravili in izvajali dolgoročno in uresničljivo strategijo razvoja občine ter še naprej stremeli k celovitem dolgoročnem in razvojno usmerjenem prostorskem načrtu občine Vrhnike.

 • Ker bomo z občino in njenim premoženjem še naprej upravljali učinkovito in gospodarno.
 • Ker bomo še naprej zagotavljali enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti v občini, ob tem pa bodo imela prednost območja s podhranjeno komunalno infrastrukturo.
 • Ker bomo podpirali projekte širšega občinskega pomena, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja in bivanja vseh občanov ter jih izvajali zakonito, pregledno, gospodarno in učinkovito.
 • Ker bomo podpirali okolju prijazne gospodarske panoge, še posebej pa bomo podpirali razvoj turistične infrastrukture, kmetijstva z dopolnilno dejavnostjo in obrti. Turizem bo v naši občini ena vodilnih gospodarskih panog.
 • Ker bomo še naprej delali v smeri večje prepoznavnostiVrhnike, tako z novimi turističnimi prireditvami, tematskimi kolesarskimi ali peš potmi, kot tudi s ponudbo vrhniške hrane z oznako “Odlično je! Vrhniško je!”
 • Ker bomo posebno skrb posvečali oblikovanju naravnih parkov, kot so Močilnik-Retovje, Trojica-Tičica in Bela-Lintvern, z dolgoročnim prostorskim načrtovanjem pa trajno zagotovili zelene površine ter površine za šport in turizem.
 • Ker bomo v sodelovanju z državnimi organi vzdrževali dober in stalen nadzor nad okolju nevarnimi dejavnostmi na Vrhniki ter sprejeli ukrepe, kot so ekološka taksa in vlaganje podjetij v vrhniška zelena pljuča.
 • Ker bomo na področju zdravstva zagotovili ne le vlaganja v zidove, ampak predvsem v zagotovitev manjkajočih zdravstvenih storitev.
 • Ker dosegamo merljive rezultate, ki jih lahko spremljate.

Ker bomo Vrhničani skupaj razvili občino, v kateri bomo imeli vsi priložnost za lokalno ugodje in globalen uspeh!

Zato stopimo skupaj, popeljimo našo Vrhniko v korak s časom in jo skupaj naredimo
še boljšo za vse Vrhničane.

Za Vrhniko – z nami, za vas!

Vaša Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

Objavljeno v Novičke | Pusti Komentar

LISTA ZA RAZVOJ VRHNIKE IN PODEŽELJA LETOS ŽE TRETJIČ NA LOKALNIH VOLITVAH

Spoštovane občanke, cenjeni občani občine Vrhnika.

Z veseljem in ponosom vam sporočamo, da se Lista za razvoj Vrhnike in podeželja z listama kandidatov za volitve v Občinski svet občine Vrhnika letos že tretjič podaja na lokalne volitve.

Prvič smo se za ta korak odločili leta 2014 in to tik pred zdajci, saj smo, takrat še Listo
za razvoj vrhniškega podeželja, oblikovali le nekaj tednov pred lokalnimi volitvami.
Naslednjič smo se v ta izziv podali leta 2018, ko smo z kakovostnim programom in
kandidati dosegli med vsemi listami in strankami najboljši rezultat, ki nam je dal
zagon in pripomogel k temu, da smo z neprecenljivimi znanji in izkušnjami
slehernega posameznika veliko vsebin iz našega programa tudi uspešno izvedli, kar se
kaže v rezultatih, ki jih lahko spremljate.

Letos pa vam želimo ponovno pokazati, da lahko skupaj z vami naredimo še veliko,
veliko več. Z vami si želimo kar najplodnejše sodelovati, saj vemo, da skupaj
zmoremo vse. Ker ko se Vrhničani organiziramo in stopimo skupaj, smo odgovorni in
zavzeti ter naredimo vse, kar je treba.

Zato stopimo skupaj, popeljimo našo Vrhniko v korak s časom in jo skupaj naredimo
še boljšo za vse Vrhničane.

Za Vrhniko – z nami, za vas!

Vaša Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

Objavljeno v Novičke | Pusti Komentar

Rastlinjaki – Nujna in dejanska potreba

Izzivi sedanjega časa nakazujejo čedalje večje zanimanje ljudi po zdravi in lokalno pridelani hrani. Na Vrhniki ljudem v veliki meri dostop do te hrane omogoča tudi vrhniška tržnica.

Prav samozadostnosti in dostopnosti zdrave, kakovostne in lokalno pridelane hrane dajemo velik poudarek tudi v Listi za razvoj Vrhnike in podeželja. Na tem mestu pa praviloma pozabljamo na pridelovalce te hrane in pri tem niti ne pomislimo, s kakšnimi težavami in izzivi se v teh časih srečujejo oni. Ena takšnih omejitev, ki onemogoča razvoj pridelovalcev lokalne prehrane, je v Občinskem prostorskem načrtu, ki dovoljuje postavitev rastlinjakov velikosti zgolj do 150 m2, kar je površina malo večjega vrta. Že vožnja skozi prvo sosednjo občino pa nam pokaže, da imajo tam lahko postavljene mnogo večje rastlinjake, s tem pa je seveda njihova ponudba toliko večja.

V Listi za razvoj Vrhnike in podeželja dajemo spodbujanju povečane ponudbe in s tem tudi pridelave lastne kakovostne hrane veliko pozornost. Verjetno se še spomnite naše akcije »Obdelaj mojo njivo in si sam pridelaj lastno hrano«, s katero smo začeli v letu 2014 in jo uspešno zaključili dve leti kasneje, ko smo v sodelovanju z lastniki zemljišč, dvanajstim družinam oddali 12 velikih vrtov, na katerih si lahko pridelujejo lastne vrtnine in zelišča.

JLogo_Odlicno_y2Za tem smo veliko delali na projektih, ki so rdeča nit in nadgradnja vseh teh prizadevanj, tudi v prepoznavni kulinarično turistični ponudbi naše občine, ki so v tudi že ugledali luč sveta in katerih izvajanje se nadaljuje. Naj na tem mestu omenimo dva izmed ključnih, to sta projekt »Cool-Track« ali Kulinarični potep po Vrhniki in projekt »Odlično je-Vrhniško je«, s katerima želimo spodbujati vrhniške pridelovalce in predelovalce hrane, da se postavijo na zemljevid visoke krajevno značilne kulinarike in s kakovostno ponudbo in znakom priznane vrhniške kakovosti pustijo svoj pečat in prepoznavnost, ki daje odlične rezultate.

Ker želimo lokalnim pridelovalcem vrtnin in zelišč zagotoviti boljše pogoje njihovega dela in prizadevanja za pridelavo lokalno pridelane in zdrave hrane, smo občinski upravi Občine Vrhnika podali predlog sprememb in dopolnitev osnutka tekstualnega dela novega Občinskega prostorskega načrta, to pa s ciljem, da se ta omejitev odpravi in se s tem omogoči lažji in hitrejši razvoj lokalnih pridelovalcev hrane v naši občini.

Kaj smo v zvezi s tem predlagali, si lahko preberete tukaj.

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

Objavljeno v Gospodarstvo, Novičke, Razvoj podeželja | Pusti Komentar