Usmeritve za obdobje 2018-2022

 LRVP_LOGO_novo_zeleno_v4

 x

VRHNIKA MORA V KORAK S ČASOM

x

LRVP_plakat

 PROGRAM LISTE 2018-2022

 1. GOSPODARSTVO
  1. Obrt in gospodarstvo (v ožjem smislu)
  2. Kmetijstvo
  3. Turizem
 2. ŠPORT IN KULTURA
 3. OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALA
  1. Varovanje okolja
  2. Prometna politika
  3. Komunalne dejavnosti 
 4. LJUDJE – UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
  1. Zdravstvo
  2. Otroci, mladina in starejši
  3. Kakovostna občinska uprava

Zaključna misel

Občina Vrhnika ne more in ne sme več pristajati na povprečnost, razvojno zaostajanje in capljanje za drugimi, ko nas v razvoju in rezultatih po vrsti prehitevajo občine z mnogo manj razvojnega potenciala in gospodarske moči, ampak moramo v naši občini hitreje pognati razvojno kolesje in se uvrstiti med najboljše – vodilne občine v regiji, ki bo zagotavljala boljše pogoje za razvoj in bivanje tukaj živečih ljudi.

Verjamemo, da Vrhnika lahko postane evropsko primerljiva občina, v kateri bo bivanje za slehernega občana in občanko priložnost za lokalno ugodje in globalen uspeh!

xICankar2

LRVP_LOGO_novo_zeleno_v3

*

 VRHNIKA SI ZASLUŽI BOLJŠE, VELIKO BOLJŠE!