Organiziranost

Člani LRVP uvodoma ugotavljamo, da se je LRVP oblikovala in začela delovati 15.8.2014 v Gasilskem domu Verd in nato z listo kandidatov v 2. volilni enoti nastopila na lokalnih volitvah za volitve v Občinski svet Občine Vrhnika, na katerih je dobila en mandat, to je enega občinskega svetnika, ki jo zastopa v občinskem svetu, zastopana pa je tudi v Odboru za družbene dejavnosti, v Odboru za ekologijo in infrastrukturo, Svetu OŠ Ivana Cankarja ter Sveti VVZ Antonije Kucler Vrhnika.

Svoje nadaljnje usmeritve in delovanje pa je LRVP zaradi njenega vse večjega števila članov in simpatizerjev, na sedežu Liste za razvoj vrhniškega podeželja, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika, formalizirala 9.10.2017 s sprejemom pravil LRVP in izvolitvijo njenih organov:

Na sestanku smo sprejeli tudi akcijski načrt priprave novega kratkoročnega (za leto 2018) in srednjeročnega (2018 – 2020) programa delovanja Liste.

Na sestankih določimo nosilca za vsako posamezno aktivnost, nosilec pa si po lastni presoji izbere sodelavce, tako člane liste kot predvsem ljudi, ki se na tematiko podrobneje spoznamo. Pri reševanju določenega problema se aktivno povezujemo tudi s strankami, ki do problema zavzemajo enaka ali sorodna stališča.

Dodaj odgovor