PODPROJEKT KOLESARSKA MREŽA

Če želimo na Vrhniškem zadržati več turistov in za dlje časa (in s tem dobro napolniti tudi načrtovane nove nočitvene zmogljivosti), se moramo zavedati pomena osnovne turistične infrastrukture, kamor pa ne sodijo le nočitvene zmogljivosti pa naj gre zahotele, avtokampe ali luksuzne mobilne hiške), ampak tudi kolesarske in sprehajalne poti, ustrezna predstavitev naravnih, umetnostnih in zgodovinskih zanimivostih, pa tudi dopolnilna turistična ponudba, od izposoje koles in plovil do »prodaje« krajevnih legend ter krajevne kulinarične ponudbe in kakovostne krajevno pridelane hrane. V petletnem obdobju želimo na Vrhniškem vzpostaviti in označiti več kot 170 kilometrov kolesarskih poti, zvečine po makadamskih in gozdnih cestah in kolovozih v javnem dobru (155 km), deloma pa tudi po kolovozih (9,1 km) in stezah (7,5 km) v zasebni lasti. V tem delu je upoštevana tudi medobčinska kolesarska povezava med Borovnico in Horjulom, vendar ne po predlogu Odbora za gradnjo mreže kolesarskih poti po Barju, saj je bil odsek Bistra–Kotnikovi bajerji–meja z Občino Horjul ovrednoten kar na 4.600.000,00 evrov (!), ampak po novi trasi Bistra–Kamin (Bevke)–Drenov Grič–Lesno Brdo z novo leseno brvjo pri Kaminu. Podrobneje o projektu na povezavi: Kolesarska mreža.

NAMEN: Povečati prepoznavnost in zanimanje za celotno oblino, predstaviti krajevne zanimivosti tudi izven samega mesta Vrhnike, povečati število turistov in števila nočitev, s tem pa povečati zanimanje za Vrhniko in njeno zgodovino, povečati obisk DRL, Cankarjeve hiše, Močilnika itd., povečati število vodenih ogledov po mestu in porabo v restavracijah in gostilnah, povečati prodajo spominkov …

CILJ: Kot neposredni vpliv kolesarske mreže bo večje število (okvirno 10,000) enodnevnih kolesarskih obiskovalcev iz sosednjih turističnih destinacij (kot posledica tudi večja poraba v gostinskih lokalih), v štirih letih pa je cilj povečati letno število nočitev za 1000, za enako število letno pa povečati tudi število kosil ali večerij. Posamezne kolesarske poti bo Zavod Ivana Cankarja povezal v večdnevne pakete in jih povezal s projektom CoolTrack. Predvidevamo, da bo kosmati zaslužek kot posledica kolesarske mreže (nočitve, hrana, pijača, spominki, vodenje) najmanj 100.000,00 evrov.

V BREME PRORAČUNA: Utrjevanje kolovozov, informacijske in smerne table (priprava vsebine, oblikovanje, izdelava oziroma tisk in postavitev tabel na lokaciji), izgradnja dveh lesenih brvi čez Ljubljanico in nekaj manjših, pridobivanje služnosti za kolovoze v zasebni last, odkup zemljišč v zasebni lasti, priprava in tisk promocijskega gradiva (zgibanke, splet) bo bremenilo občinski proračun. Stroške za postavitev reklamnih tabel (oddaljenost, QR koda na spletno stran in GSM koordinate za hotele, zasebne apartmaje, restavracije, gostilne, bare, prodajalne kolesarske opreme in kolesarske servise) v celoti nosi občinski proračun, naslovnik pa plača letni pavšal.

Stroški izgradnje kolesarske mreže v višini evrov 245.000,00 evrov so razdeljeni na pet obračunskih let, in sicer so ocenjeni (in nekoliko zaokroženi) stroški za leto 2019 64.000,00 evrov, za leto 2020 56.000,00 evrov, za leto 2021 60.000,00 evrov, za leto 2022 42.000,00 evrov in za leto 2023 22.000,00 evrov. Tem stroškom je treba dodati še postavitev dveh brvi čez Ljubljanico (pri Kaminu in pri Ribiškem domu) v drugem in četrtem obračunskem letu (vsaka po 200.000,00 evrov, verjetno pa bomo našli cenejšo različico od tiste, ki so jo v Ljubljani zgradili čez Mali graben) in odkup zemljišč (približno 100.000,00 evrov za največ tri hektarje). V stroških je upoštevana tudi kolesarska povezava med Borovnico in Horjulom, odsek Kamin (Bevke)–Lesno Brdo z leseno brvjo pri Kaminu.

Ta vnos je bil objavljen v Kolesarstvo, Proračun. Zaznamek za trajno povezavo.