Predlog kolesarske poti 1: Vrhnika–Kotnikovi bajerji–Blatna Brezovica–Vrhnika (14,5 km)

Skupna dolžina kolesarske poti je 14,5 km, od tega:

  • asfaltna cesta 4,7 km    Trasa_01_Vrhnika_Bajerji_BatnaBrezovica
  • makadam/kolovoz 7,6 km
  • steze, njive 2,2 km
  • brv čez Ljubljanico

OCENJENI STROŠKI 29,070 EUR

Kolesarska pot pelje od športnega igrišča pred osnovno šolo Janeza Mraka (v obratni smeri urinega kazalca) čez brv v Janezovo vas, pod mostom čez Ljubljanico pri izvozu z avtoceste, mimo nekdanjega rimskega naselja Nauportus do Kotnikovih bajerjev, od tam čez Ljubljanico po novi brvi, vpeti kar na stari transportni most za glino do opuščene opekarne v Sinji Gorici (preveriti trdnost obstoječega železnega mostu in primernost predlagane rešitve), nato čez Črno mlako, ki ima na drugi strani avtoceste l??????????epše ime Podlipščica, do krožne poti okrog Blatne Brezovice, dela širšega projekta z delovnim naslovom Avtokamp Blatna Brezovica. Pot nas pripelje v samo središče vasi, se nato mimo gruče kozolcev, od koder lahko vidimo blizu trideset cerkev na obrobju Ljubljanskega barja, spusti do cerkve sv. Jakoba, nato pa povsem po (severnem in zahodnem) obrobju osamelca pripelje do športnega parka v Blatni Brezovici nekje na polovici poti. Po nekaj metrih asfalta pot ponovno zavije na kolovoz v smeri avtoceste (in se odlepi od asfaltne medkrajevne kolesarske poti L034 in Jakobove romarske poti (na skici 3)), nato levo do Sinje Gorice (desno lahko zavijemo na pot (1), ki pelje proti Logu in Brezovici pri Ljubljani) in nas mimo centra za razvrščanje odpadkov ponovno pripelje do Ljubljanice v bližini kraja najdbe štirideset tisočletij stare konice osti sulice pri nekdanji Jelovškovi opekarni.

??????????V Impexu prečkamo glavno cesto Ljubljana–Vrhnika (tudi državno kolesarsko cesto D1 (2)), na Vrhniko pa se vrnemo po trasi nekdanje krajevne železnice.

Glavne zanimivosti ob poti so: bajerji nekdanje Kotnikove opekarne, najdišča kolišč Blatna Brezovica, Za njivo in Za Mežnarjem, najdišča drevakov in drugih kolišč (že bolj proti Bevkam – npr. Zrnica, Za strugo, Konec), kamenodobnega tabora Za njivo, cerkve sv. Jakova, kmečka arhitekturna dediščina Blatne Brezovice (svinjaki, svinjske kuhinje, gospodarjeva poslopja, štale in številni kozolci), razgled z vrha osamelca.

Ta vnos je bil objavljen v Kolesarstvo, Proračun, Razvoj podeželja, Turizem. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor