Predlog kolesarske poti 2: Krožna pot okrog Bevk (16,5 km)

Skupna dolžina kolesarske poti je 16,5 km, od tega:

  • asfaltna cesta 2,5 km,??????????
  • makadam/kolovoz 11,5 km,
  • steze, njive 2,5 km.

OCENJENI STROŠKI 24.250 EUR

Krožno pot začenjamo pred športnim parkom (ŠPB) Bevke, saj je tu najenostavneje parkirati vozilo, pa še ob koncu kolesarjenja se lahko v lokalu odžejamo. Tudi tokrat okrog Bevk zaokrožimo v obratni smeri urinega kazalca. Pot nas pelje okrog Kostanjevice z znamenitim naravnim rezervatom, visokim barjem Mali plac in nato še mimo Jurčevega šotišča, mimo transformatorske postaje se pot obrne proti asfaltni cesti Blatna Brezovica–Bevke (tudi medkrajevna kolesarska pot L034 (1)). Na začetku Bevk se pot obrne desno in pripelje do Ljubljanice pri Kaminu (zaklad iz Ljubljanice, keltski novci, mejni kamen med Emono in Navportom, vodno svetišče itd.), naredi krog po bevški učni poti, pred vasjo zavije mimo vodnega zajetja ter pod Babjim zobom in po makadamu pripelje nazaj do vasi, južno  pod cerkvijo Povišanja sv. Križa. Od spodaj je zanimiv, saj s te strani lahko občudujemo le gospodarska poslopja in ne mnogo lepših pročelij bolj gosposkih kmečkih hiš. Do zaključka kroga je še nekaj sto metrov asfalta.

Trasa_02_Krozna_okrog_BevkPot okrog Bevk se navezuje na medkrajevno kolesarsko pot L034 (1), državno kolesarsko pot D1 (2), kolesarimo lahko proti Brezovici pri Ljubljani ali Vrhniki (3), ali pa po Jakobovi romarski poti (4) do Notranjih Goric.

Oba predloga se lahko povežeta po kolovozu ob avtocesti.

Glavne zanimivosti ob poti so: Jurčevo šotišča, Mali plac, Babji zob, veduta Bevk s cerkvijo Povišanja sv. Križa, Kamin, najdišče keltskih novcev in rimskega mejnega kamna, vaško perišče, Barje z značilnim rastlinstvom (močvirski tulipan, jesenski veliki zvonček, kaluž-nica, rumena perunika, močvir-ska vijolica, mejni gozd) in živalstvom (redke in zaščitene vrste metuljev, močvirska sklednica).

Ta vnos je bil objavljen v Kolesarstvo, Proračun, Razvoj podeželja, Turizem. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor