Predlog kolesarske poti 3: Kotnikovi bajerji–Bistra (7,8 km)

V prvem predlogu (1) je že opisana in predlagana v izvedbo kolesarska pot do Bajerjev, zato jo je v tretjem delu nepotrebno ponavljati ali podvajati.

Skupna dolžina kolesarske poti je 7,8 km, od tega:

  • asfaltna cesta 0,8 km,Trasa_03_Bajerji_Bistra_v1
  • makadam/kolovoz 4,5 km,
  • steze, njive 2,5 km,
  • brv čez Ljubijo,
  • brv čez Bistro.

OCENJENI STROŠKI 23.080 EUR

Kolesarska por vodi mimo številnih najdišč kolišč ob Ljubiji (Veliki kot I in II) in devetih ob Bistri (Otavnik (Veliki, Mali), Bistra, Dušanovo, Črni graben) ter mimo najdišča dveh najpomembnejših kolišč že bližje ??????????Ljubljanici, Stare gmajne in Hočevarica (najdišče najstarejšega kolesa, dveh drevakov in dveh lokov). Pot lahko tako v celoti posvetimo koliščarjem, ker pa jo že zaključimo v Tehničnem muzeju Slovenije v nekdanjem samostanu s koreninami v XIII. st., si seveda ogledamo še muzejske zbirke (od najzanimivejših Titovih avtomobilov do rimskih nagrobnih spomenikov) in sprehodimo okoli grajskega jezera.

Rumeno opozorilo: večina kolesarskih poti je speljanih po stezah in njivah v zasebni lasti. Predlagana trasa je le idejno izhodišče za dogovarjanje z lastniki in kasnejši morebitni odkup zemljišča. Verjetno bo končna trasa potekala malo drugače, bolj levo ali bolj desno, morda bo tudi daljša.Trasa_03_Bajerji_Bistra_Kolisca1

Nekaj najdišč kolišč ob potoku Bistra z vrisanim predlogom kolesarske poti

V1: Kolesarsko pot lahko od bajerjev speljemo po predlogu št 1, na asfaltu levo v smeri proti cesti Bistra–Verd, na prvem odcepu pa še enkrat levo na barje. Različica je cenejša (3.000 do 4.000 EUR), manj pa bo treba tudi urejati lastništvo (cca 600 m)

Glavne zanimivosti ob poti so: najdišča številnih kolišč, najdišče najstarejšega, 2.500 let starega kolesa na svetu in približno enako starih drevakov in lesenih lokov, samostan Bistra in Tehnični muzej Slovenije, Gozdna učna pot.

Ta vnos je bil objavljen v Kolesarstvo, Proračun, Razvoj podeželja, Turizem. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor