PODPROJEKT KOLIŠČARSKA KOLESARSKA POT (KKP)

KKP povezuje ob Ljubljanici Doživljajsko razstavišče Ljubljanice s Špico v Ljubljani, vrhniški del pa sega do Stržena oziroma do meje z Občino Brezovico pri Ljubljani. Zaradi številih barjanskih omejitev pa tudi same omejitve Ljubljanice, bi pot speljali po obstoječih kolovozih ob Ljubljanici, kjer pa teh ni, bi kolesarsko pot zgradili kot dolgo leseno brv, ki naj bi spominjala na kolišča. Ob Ljubljanici se postavi še sedem tematski parkov s sedmimi pristanišči za čolne in turistične barke. V čimvečji meri se bi v projektu naslanjali na državno parcelno številko Ljubljanice, način gradnje kolesarske poti na kolih pa ne posega v habitate ali poplavne travnike. Prav zaradi omejitev bomo ta podprojekt razdelili na Idejno študijo s študijo izvedljivosti, ob pridobitvi soglasij pa se bi odločali ali odločili še o njeni izvedbi. Zaradi visokih stroškov bo treba za izvedbo pridobiti znatna nepovratna državna in evropska sredstva. Podrobneje o projektu na povezavi: KKP .

NAMEN: Iz Ljubljane dnevno pritegniti med 50 in 100 kolesarjev, ki se v Ljubljano vrnejo bodisi s kolesom bodisi s kakšnim plovilom, ki bi si ga izposodili pred DRL ali v Močilniku (organiziran prevoz koles in plovil). Večji obisk glavnih vrhniških zanimivosti, morda tudi večje število nočitev, saj se marsikdo lahko odloči, da ostane na Vrhniki še kakšen dan več.

CILJ: V sezoni do 200 več kolesarjev iz Ljubljane in s tem sorazmerno večji promet v gostilnah, restavracijah, DRL… V Ljubljani si prizadevajo, da turisti podaljšajo bivanje za eno noč in pot je ena od možnosti.

V BREME PRORAČUNA: V breme proračuna bo šla izgradnja celotne KKP. V tem delu bodo nastali le stroški izdelave idejnega projekta z več različicami in študije izvedljivosti, za katere pa menimo, da ne bodo presegli 20.000,00 evrov.

Ta vnos je bil objavljen v Kolesarstvo, Proračun. Zaznamek za trajno povezavo.