VRHNIŠKA PONUDBA ZA PAMETNE TELEFONE

V Listi za razvoj vrhniškega podeželja namenjamo razvoju turizma na Vrhniki veliko pozornosti, saj ocenjujemo, da je to edina prava pot za dolgoročni gospodarski razvoj in zaposlovanje v občini. To smo dokazali z znatnim prispevkom v Strategiji razvoja turizma v občini Vrhnika za obdobje 2015 – 2020, izdelavo vodnika za vzpostavitev in razvoj sobodajalstva na Vrhniki in nenazadnje s tem prispevkom, ki ga v nadaljevanju predstavljamo.

Razvoj informacijske tehnologije in pametnih telefonov v današnjem času poleg nešteto drugih možnosti, uporabniku, v tem primeru gostu, turistu in obiskovalcu turističnih znamenitosti in siceršnje turistične ponudbe določenega kraja omogoča, da v vsakem trenutku in na vsakem koraku, vsekakor pa že na prvi vstopni točki, pridobi vse informacije, ki jih kot gost in obiskovalec potrebuje ali pa želi pridobiti.

smart3S tem se turistični kraj nedvomno približa svojemu gostu, turistu in obiskovalcu in mu omogoča, da se v njem zadrži dlje časa in ob tem izkoristi vso turistično ponudbo, ki mu jo določen kraj, v katerega je namenjen, ponuja.

Te možnosti, ki jih ta tehnologija daje in ponuja občini Vrhnika za njeno dodatno predstavitev na širokem trgu turističnih storitev, nas je privedla do razmišljanj, da se lotimo priprave podlag za izdelavo e-vodiča po Vrhniki, mobilne aplikacije za “pametne” telefone in tablice,  ki jih sedaj tudi predstavljamo.

Osnovna ideja je preprosta in temelji na tem, da si turist, gost ali obiskovalec Vrhnike na prvi vstopni točki, to je, ko se prvič ustavi na Vrhniki (na primer recepcija hotela Mantova, vhod v bencinski servis, gostilna, TIC in drugo) preko QR kode, ki bi morala biti s tem namenom nameščena na vseh vhodih primeroma navedenih točkah ali na prospektih,  na svoj pametni telefon ali tablico naloži aplikacijo, s pomočjo katere si lahko samostojno ogleda vse znamenitosti in interesne točke na Vrhniki ali pa poišče storitve, ki ga na Vrhniki zanimajo (lahko potrebuje vulkanizerja, servis koles, si želi iti na kosilo ali karkoli drugega).

Ta aplikacija, ki je povsem samostojna, bi v osnovi vsebovala naslednje podatke:

  • pregled vseh znamenitosti s podrobnim opisom,
  • pregled vseh javnih servisov,
  • pregled vseh gostinskih lokalov, vključno z njihovo ponudbo (lahko plačljivo, saj se s tem gostinski lokali tudi oglašujejo),
  • pregled vseh storitev na Vrhniki (lahko plačljivo, saj se s tem storitvene dejavnosti tudi oglašujejo),
  • pregled vseh taksi prevozov na Vrhniki in njeni okolici (lahko plačljivo),
  • Pregled vseh javnih služb v občini.

smart2Aplikacija posamezniku na podlagi koordinat (pozicioniranje posameznika pred določeno točko s pomočjo GPS) v aplikaciji pove, kje se nahaja oziroma pred katero znamenitostjo ali turistično točko se nahaja, in to z vsemi podatki o tej turistični točki.

Aplikacija lahko ponuja tudi seznam vseh bližjih znamenitostih ali interesnih točk ter njihovo lokacijo in oddaljenost, glede na trenutno lokacijo posameznika. Možno je tudi interaktivno vodenje, v smislu prikaza trenutne oddaljenosti in potrebne smeri gibanja, da lahko posameznik do določene točke lahko pride.

Na koncu lahko uporabnik aplikacije tudi prebrska seznam vseh turistično zanimivih in interesnih točk ter izbere tisto, kar ga zanima, in sicer glede na vrsto znamenitosti, vrsto storitve ki jo potrebuje ali na sploh, glede na kategorijo iskane vsebine.

Poleg tega je lahko ta aplikacija povezana tudi v spletu (google map) in tega gosta ali obiskovalca vodi do določene točke kot GPS, tako, da mu prikaže karto in izriše pot v vsemi potrebnimi podatki, to je: nahajaš se tukaj, to kar iščeš je tam, do tja pa prideš tako in tako.

Da pa niso vsi podatki zgolj v aplikaciji, so lahko v njej tudi spletne povezave, preko katerih lahko posameznik do vseh potrebnih podatkov in informacij pride. Pri tem pa ni nujno, da je ta informacija omejena le na Vrhniko kot ožji del območja, ampak lahko pokriva tudi širše območje, to je Vrhnika z bližnjo in daljno okolico.

Ko je aplikacija narejena oziroma pripravljena, se izdela tudi spletna stran aplikacije, saj gre pri tem tudi za vsebine, ki se večkrat, to je dnevno, večdnevno, tedensko ali mesečno spreminjajo, ob tem pa se z njo podpre dva do tri najbolj popularne operacijske sisteme na pametnih telefonih.

Ocena, koliko časa je potrebno, da se ta aplikacija vzpostavi in kakšni stroški so z njo povezani, je zelo abstraktna, v glavnem pa je to odvisno od količine in kakovosti spremljajočih podatkov, ki bodo v aplikacijo naloženi. Vsekakor je mogoče aplikacijo izdelati in opremiti z vsemi potrebnimi osnovnimi podatki, ki omogočajo njeno osnovno uporabo v približno treh mesecih, okvirni strošek njene izdelave in vzpostavitve pa ne bi znašal okvirno 6.000 EUR, pri čemer so upoštevani vsi operativno stroški, to so stroški za sestanke, razprave, pripravo osnutka designa, stroški programiranja in vnosa osnovnih podatkov. Slednje je mogoče izvesti naredimo koordinirano ali pa na podlagi Google Maps podatkov.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????Seveda je treba ob tem upoštevati tudi stroške vzdrževanja aplikacije, ki jih je sicer težko oceniti, vendar ocenjuje-mo, da lahko posameznik aplikacijo v smislu dodajanja kakšnih koli novih vsebin in posodabljanja vzdržuje za okvirno 180 do 200 EUR na mesec.

Ob tem pa je pomembna tudi določitev tega, kdo bo pravno/in-telektualni lastnik same aplikacije, ker bo pod tem “računom” aplikacijo treba narediti javno dostopno tudi v uradnih trgovinah z mobilno teh-nologijo.

Pri tem pa ni nujno, da so vsi podatki v aplikaciji naloženi že v samem začetku, ampak bi bila smiselna postopnost njene nadgradnje, to pomeni, da bi lahko začeli na primer javnimi servisi, osnovnimi in najbolj znanimi in prepoznavnimi turističnimi in drugimi znamenitostmi na Vrhniki, prenočišči, gostilnami in podobno in aplikacijo nato sorazmerno in natančno dopolnjevati in nadgrajevati.

Vsekakor je za Vrhniko to odlična priložnost in reklama, pa tudi velika prednost pred vsemi tistimi, ki te aplikacije še nimajo, saj e – vodič predstavlja veliko možnost promocije in trženja turističnih znamenitosti in tovrstne ponudbe celotne občine Vrhnika.

Najhujše, kar se lahko zgodi in se verjetno lahko tudi dogaja pa je, da turist, gost ali obiskovalec pride na Vrhniko in iz nje odide oziroma se ne vrne več, ker ni imel kaj videti.

 Lista za razvoj vrhniškega podeželja

Ta vnos je bil objavljen v Novičke, Turizem. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor