Predlog kolesarske poti 6: Podlipska dolina (10,6 km)

Skupna dolžina kolesarske poti je 10,6 km, od tega:

 • asfaltna cesta 2,3 km,Trasa_06_Podlipa1
 • makadam/kolovoz 4,3 km,
 • steze, njive 4,0 km.

OCENJENI STROŠKI 24.530 EUR

Pot je podobno zahtevna kot povezava med Kotnikovimi bajerji in Bistro, saj bo zahtevala precej dogovarjanja z lastniki zemljišč, bo pa za gradnjo poti sicer potrebno manj jalovine in peska kot za barjanske variante. Kolesarska pot je nujna, saj je pot v Podlipo (in naprej proti Smrečju, Šentjoštu ali Žažarju) pri kolesarjih močno priljubljena, žal pa, zaradi gostega prometa ter ozke in ovinkaste ceste, tudi zelo nevarna, še posebej od Vrhnike do kamnoloma v Podčelu (predvsem zaradi gostega prometa iz Horjula, zlasti poleti, ko se na avtocesti kaj zamaši) in naprej, vsaj do odcepa za Trčkov hrib. Naš predlog kolesarsko pot morda podaljša za nekaj sto metrov, pelje pa mimo največjih vrhniških zanimivosti, od Sinje gorice naprej pa v podlipsko dolino večinoma ob Podlipščici.

Trasa_06_Podlipa2Pot se začenja pri športnem parku na Vrhniki, vodi po obstoječih kole-sarskih poteh mimo Navporta (tako vojaškega dela na desnem bregu Lju-bljanice, kot trgov-skega (Kočevarjev vrt), skladišča živega srebra in še nekaj najdišč grobov iz rimskega obdobja ob stari rimski cesti, v krožišču pri Sparu zavije pri tretjem izvozu in se po 200 metrih priključi na traso nekdanje železniške povezave z Ljubljano. Zavije desno, pri Unichemu levo (še prej prečka Lahovko), po stotih metrih pa ponovno desno. Kolovoz se sedaj hitro konča na travniku. Do Podlipščice, kjer ste, ponovno postane kolovoz (mimo kompostarne Rosa postane že prava makadamska cesta) je slabih 300 metrov. Načrtovana kolesarska pot nato preči cesto Vrhnika – Horjul in nato vodi proti Podlipi bolj ali manj vseskozi ob Podlipščici. Nehaj kolovozov je že sedaj, nekaj odsekov pa bo treba narediti na novo (tudi eno brv).

??????????Prvi del trase že obstaja, je pa treba še vse  postoriti glede informacijskih tabel, čeprav bi morale table biti del drugega projekta, npr. Turistične pred-stavitve  Vrhnike. Samo med športnim parkom in Uni-chemom predvidevamo (med drugimi) sledeče informativne table:

 • Cankarjev spomenik (pri spomeniku še bronasta maketa Vrhnike v Cankarjevem času (se pravi s staro Mantovo in Malavašičevo trgovino, ali dve: pred in po Jelovškovem županovanju);
 • Črn orel;
 • Navport (2x – Emporium, trgovski del (Kočevarjev vrt)). Poleg informacijskih tabel se postavi tudi dve večji bronasti (kovinski) maketi obeh naselij, dimenzije vsaj 1,5 x 1,5 metra;
 • Jelovškova domačija (2x, na levi in desni strani ceste);
 • Skladišče živega srebra in tovorno pristanišče;
 • Impex s Klemenčičevo domačijo;
 • Železnica na Vrhniškem;
 • Mesarjev mlin (Verbičeva usnjarna, ščetinarna),

in manjše (kovinske) table npr 20 x 30 cm), ki se jih pritrdi kar na stavbe:

 • šola Janeza Mraka;
 • občina (nekdanja posojilnica);
 • Deželna banka, itd..
Ta vnos je bil objavljen v Kolesarstvo, Proračun, Razvoj podeželja, Turizem. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor