Predlog kolesarske poti 11: Zaplana–Star maln–Vrhnika–železniška trasa–Log–Brezovica (22,0 km)

Kolesarsko pot bomo opredelili kot medobčinsko kolesarsko pot prvega reda, kar pomeni, da bo asfaltirana (ni pa nujno) in primerno ločena od avtomobilskega prometa (oziroma bo to jasno označeno, kjer to ni mogoče). Celotna trasa od gostilne Mesec na Zaplani do železniške postaje na Brezovici je dolga okrog 22 km, od tega je asfaltirano slabih 8 km. Na vrhniški del (do podvoza na Logu) odpade slabih 15 km, od tega je 5 km že asfaltiranih cest. Sicer predlagamo, da gremo še korak dlje, da »zgradimo« pravo kolesarsko avtocesto, med prvimi v Evropi in Sloveniji, vsaj na odsekih, kjer se to da.

???????????????????????????????Odsek (a) Jerinov Grič–Strmca (2,3 km, asfalt).

Naš predlog poti se začenja v Zaplani, točneje pri gostilni Mesec na (ali pod?) Jerinovem griču. Prvi del poti pelje po malo prometnejši asfaltni poti v smeri priključka na cesto Vrhnika–Logatec, do odcepa za Strmico, od tam pa prav tako po asfaltu vse do naselja Strmca. Obe cesti se ustrezno le označi, da je namenjena tudi (povečanemu) kolesarskemu prometu (opozorilne table »Pozor kolesarji«, omejitev prometa, začrtan rob z oznako kolesarska pot ipd. – končno bi lahko bila cesta do Strmice za osebni in tovorni promet tudi enosmerna). Odcep za Strmico s ceste proti Logatcu (vsaj v tej smeri) je nevaren tudi za avtomobilski promet, ne samo za kolesarje, zato ga bo treba ustrezno urediti (morda s kakšnim krožiščem, najmanj kar je pa ga dopolniti s kakšnim ogledalom).

???????????????????????????????Odsek (b) Strmca–dolina potoka Bele–Štirna (3,5 km, makadam)

Če želimo kolesarsko pot kate-gorizirati v medobčinsko kolesarsko pot prvega reda je treba celotno pot, sicer je dobra makadamska, med Strmco in Štirno asfaltirati, da pa se omeji morebiten povečan motorni promet, se jo v delu med mostom čez potok Bela pod Starim malnom in parkiriščem pri Štirni (preden se pot priključi na tankovsko cesto) za motorni promet delno zapre.

Zapora je mehanska, npr. s potop-nima količkoma na vsaki strani, lastniki okoliških parcel pa za potapljanje dobijo posebne kartice (npr. z enoletno veljavnostjo). Nelastniki za vstop v krajevni park Bela (predlagamo, da se celotno dolino potoka razglasi za krajevni park posebnega pomena za občino Vrhnika, konec koncev je zanimiva tako zaradi same narave kot tudi z geološkega vidika (prelomnica med alpskim sredogorjem in Dinarskim gorstvom, sifon Lintvern)) željo po prevozu z avtomobilom plačajo. Lahko se določijo dnevi in ure brezplačnega dostopa (npr. v zimskem času, med tednom, pred 8.00 zjutraj in po 20. uri zvečer …), seveda pa je delna zapora odvisna od turistične dejavnosti in ponudbe v Starem malnu!

Ne glede na mehansko zaporo motornega prometa je treba kolesarsko pot ustrezno označiti (tudi s tablo Pozor kolesarji), hitrost motornih vozil pa omejiti na manj kot 30 km. Postaviti je treba nekaj informacijskih tabel (npr. o geološki prelomnici, o ajdovski deklici, o zmajčkih).

Odsek (c) Tankovka cesta; Štirna–Vojašnica na Stari Vrhniki (makadam 1,6 km, asfalt 0,2 km)

Cesto se na eni strani asfaltira v širini od 1,8 do 2,0 metra, med pasom za motorni promet in kolesarsko potjo pa se postavi kovinska ograja. Kolesarska pot je namenjena le kolesarjem in pešcem in tako mora biti tudi ustrezno označena na začetku in koncu poti. Ob poti naj bo tudi (vsaj ena) razširitev s mizo in klopmi in kakšna informacijska tabla (npr.: keltski tabor na Tičnici).

??????????Odsek (č) Vojašnica–Vrtnarija (1,6 km, asfalt)

Dokler se z vojašnico kaj konkretnega ne načrtuje, bi kolesarsko pot (začasno) od Tankovske ceste do ceste Vrhnika–Horjul (450 metrov) speljali kar po sedanji krajevni cesti za Staro Vrhniko. Menimo sicer, da je ob ograji pri vojašnici dovolj prostora za obojestransko kolesarsko pot (preveriti tudi lastništvo in  širino parcele KO Stara Vrhnika št. 2076/6 in širino parcele (cesta) št. 2455), tam kjer to ni, pa bi se z Državo (pravzaprav z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije – MORS) verjetno dalo tudi dogovoriti za prestavitev žične ograje za kakšen meter. V prvem primeru se ustrezno uredi signalizacija, omeji hitrost prometa in postavi kakšno informacijsko tablo, v drugem primeru pa gre za nasutje celotnega odseka in asfaltiranje kolesarske poti. Več stroškov, bolj varno!!! in manj oviranja krajevnega prometa.Trasa_zeleznice

Ne glede na to, kje bo potekala kolesarska pot, pa je zagotovo treba urediti križišče cest Vrhnika–Horjul (Podlipa) in Stara Vrhnika. Odcep ceste na Staro Vrhniko leži v nepre-glednem oziroma slabo preglednem ovinku, hitrosti pa so, glede na bližino šole, tudi prevelike. Predlagamo rešitev s krožiščem.

Do kolesarske poti, ki teče mimo osnovne šole Antona Martina Slomška, bi kole-sarsko pot dobrih 300 metrov speljali kat po »obrtni« coni. Pri šoli pot zavije levo (sicer je malo ozka, verjetno pa jo bo treba vsaj ustrezno označiti, da je namenjena obojestranskemu kolesarskemu prometu!) in pripelje do stare trase nekdanje lokalne železnice, kjer bo pot prečila prometnejšo cesto. Verjetno bi bilo treba za to prečkanje (tu je tudi prehod za pešce) s kakšnim dvigom križišča, povečati varnost. Tudi sam ovinek na cesti je precej nevaren, saj je naklon napačen (nese ven v travo!).

Prvih nekaj metrov je trasa že asfaltirana, nato pa čudežno ponikne v (skoraj angleški) travi. Za celotno nekdanjo traso je treba preveriti lastništvo oziroma lastniške deleže (naštejemo le nekaj parcel: KO Vrhnika,  2897 (travnik), 2698 (parkirišče pred blokom), 2900/6, 2900/7, KO Blatna Brezovica št. 3115, KO Velika Ligojna št. 1908/5), saj bi to močno olajšalo načrtovanje in morebitne (delne) zapore cest na nekdanji železniški trasi vse do Loga. V kolikor je parcela št. 2897 v zasebni lasti (in nič več od Slovenskih železnic), se kolesarska pot zapelje malo bolj desno in pri prvem bloku nazaj na železniško traso. Odsek zaključujemo na koncu parkirišča.

Trasa_zelezniska_2Odsek (d) Vrtnarija– Športni park Drenov Grič (makadam 2,8 km, asfalt 0,2 km)

Kolesarska pot je na celem odseku speljana po trasi nekdanje krajevne železnice med Brezovico pri Ljubljani in Vrhniko. Večinoma je maka-damska in dobro vzdrževana, le zadnjih 200 metrov pred Športnim parkom na Dre-novem Griči je asfaltiranih. Odsek 4x presekajo pred-nostne (in asfaltirane) ceste.

Celoten odsek se asfaltira v širini od 1,8 do 2,0 metra, na sredi med posameznimi presečišči s prednostnimi cestami pa se postavi fizična ovira. Sedanji količki se ne morejo upirati močni sli po uničevanju, zato predlagamo zidane ovire (kamen, beton). Lastniki bližnjih zemljišč imajo dostop bodisi z ene bodisi z druge presečne ceste (dostopov do parcel je sedaj bolj malo, saj lahko na prste ene roke preštejemo, koliko kolovozov preči odvodna kanala na obeh strani trase, saj tudi včasih, ko je tu še tekla železnica, z vozovi verjetno niso ravno vozili po tirih. Že sedaj asfaltirani del poti: odsek je malo prometen, kolesarska pot (signalizacija, omejitev hitrosti in druge oznake) se uredi kar na cesti, morebiti se cesta za motorni promet v eno smer, npr. v smeri proti Vrhniki, tudi zapre. Cesto se končno lahko tudi razširi, saj je za to dovolj  prostora.

Kolesarska pot je namenjena le kolesarjem, pešcem in lastnikom zemljišč in tako mora biti tudi ustrezno označeno na začetku in koncu poti. Ob poti naj bo tudi vsaj ena razširitev s mizo in klopmi in kakšna informacijska tabla (Mesarjev mlin in Verbičeva usnjarna, prazgodovinski tabori, Frtica, stara rimska cesta,…)

Odsek (e) Športni park – Log vas (makadam 2,8 km, asfalt 0,2 km)

Prvi del poti, do konca naselja Drenov Grič, je cesta že asfaltirana. Za ta del obstajata dve varianti (samo od mostu dalje pa do konca asfalta (naselja):

  • obstoječo cesto razširiti za dobra dva metra, odsek asfaltirati in ga od motornega prometa razmejiti s kovinsko ograjo, ali
  • na obstoječi cesti odmeriti dobra dva metra, postaviti kovinsko ograjo in za ograjo speljati kolesarsko pot, hkrati s tem pa cesto v eno smer, npr. v smeri proti Vrhniki, zapreti (samo enosmerni promet).

???????????????????????????????Na sedaj makadamskem odseku (odsek od konca Drenovega Griča presekata traso še dve prednostni cesti) prav tako predstavljamo dve možnosti:

  • obstoječo cesto se po potrebi razširi, od nje domeri dobra dva metra in odsek asfaltira, od motornega prometa pa razmeji s kovinsko ograjo (za motorni promet se uredi enosmerni promet, vendar so posamezni odseki enosmerni enkrat v smeri proti Vrhniki, drugič pa proti Ljubljani), ali
  • na obstoječi cesti se asfaltira cestišče v širini dva metra, odsek pa se označi, da gre za kolesarsko cesto, ki jo za motorni promet lahko uporabljajo le lastniki okoliških zemljišč. Na sredi med dvema prednostnima cestama se postavi fizična ovira (kamen, beton), ki preprečuje prevoz od ene prednostne do druge prednostne ceste (vsak del je do zapore za motorni promet dvosmeren);

Naj opozorimo, da je slabih 500 metrov pred koncem odseka, malo pred podvozom pod cesto Vrhnika-Ljubljana meja med občinama Vrhnika in Dragomer–Log, skrbi za traso in stroške pa tako prenesemo na rame drugih.

Odsek (f) Log Vas – Brezovica pri Ljubljani (makadam 5,0 km, asfalt 2,6 km)

Na Logu bomo kolesarsko cesto speljali na drugi strani avtoceste in jo priključili na kolesarsko pot (Predlog 12), ki bo od Vrhnike vodila ob avtocesti. Že kmalu na drugi strani ceste kolovoz zavije levo, vodi mimo cestninske postaje, preči asfaltno cesto Log–Bevke, kratek del pelje o asfaltni cesti, ki iz Loga pelje v Notranje Gorice, in že pri prvem možnem odcepu zavije levo na kolovoz. Nekateri deli so celo že asfaltirani, nekateri deli pa so tudi boljši od kolovoza. Vse do ceste, ki iz Vnanjih Goric vodi do Brezovice, kakšnih večjih presenečenj ni. Pot se bo nadaljevala na drugi strani glavne ceste. Z desne se približa železniška proga, zaradi česar ne moremo nadaljevati po kolovozu na drugi strani tirov vse do Dolgega mosta (proti koncu je že asfalt), ampak bo treba kolesarsko pot speljati okrog železniške postaje. Tu se bomo z našim opisom tudi ustavili.

 

Ta vnos je bil objavljen v Kolesarstvo, Proračun, Razvoj podeželja, Turizem. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor